Home > Budżet JST Plus – Aktualizacje

Budżet JST Plus – Aktualizacje

Uwaga! Poniższe aktualizacje TYLKO DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Urząd, Powiat itp.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.4 build: 293 baza: 4.0.2

UWAGA! Jeśli posiadają Państwo wersję programu z literą „p” prosimy przed wykonaniem aktualizacji skontaktować się z Działem Obsługi Klienta tel.: 42/683-26-75 e-mail: plus@doskomp.lodz.pl

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.4_RC4.exe – aktualizacja z dnia 17.08.2018 zawierająca poprawki do sprawozdań RB-NDS oraz RB-30s.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.

 


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 24.05.2018 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2018_05.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.3 build: 286 baza: 3.9.98

 

UWAGA! Jeśli posiadają Państwo wersję programu z literą „p” prosimy przed wykonaniem aktualizacji skontaktować się z Działem Obsługi Klienta tel.: 42/683-26-75 e-mail: plus@doskomp.lodz.pl

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.3.exe – aktualizacja z dnia 25.04.2018 zawierająca zmianę sprawozdania RB-NDS oraz RB-30s zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.

 

UWAGA! Podczas wysyłki sprawozdań do systemu Bestia należy w ustawieniach modułu Eksport Bestia zaznaczyć parametr – Eksport bez dodatkowych pól w formacie Bestii.

 


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.2 build: 276 baza: 3.9.97

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.2.exe – aktualizacja z dnia 26.01.2018 zawierająca zmianę wydruku sprawozdania RB-50 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_07 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie , proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.0 build: 2.6.9 baza: 3.9.93

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.0_rc2.exe – aktualizacja do wersji 3.10.0 z dnia 24.03.2017 zawierająca zmianę pozycji sprawozdania RZiS zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 2 listopad 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.

Nowa wersja aktualizuje pozycje sprawozdania RZiS włącznie z wydrukiem, tak więc jeśli sprawozdanie RZiS za IV kwartał 2016 zostało stworzone na poprzedniej wersji programu, nie ma potrzeby tworzenia ich na nowo.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 03.02.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_02 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.01.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_01 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.