Home > Budżet JB Plus – Aktualizacje

Budżet JB Plus – Aktualizacje

 

Uwaga! Poniższe aktualizacje TYLKO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / PODLEGŁYCH.

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 24.09.2021 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy  ściągnąć plik:

KlasBJB_2021_09 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.6

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię katalogu FBBazy a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.11.6 – aktualizacja z dnia 24.05.2021 r. wprowadza zmiany wynikające z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r. – eksport do systemu Bestia.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.6

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię katalogu FBBazy a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.11.6 – aktualizacja z dnia 07.04.2021 r. wprowadza zmiany wynikające z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.5

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię katalogu FBBazy a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2020_07 – aktualizacja z dnia 08.02.2021 r. wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.5 

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię katalogu FBBazy a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.11.5_RC4.exe – aktualizacja z dnia 05.11.2020 r. przygotowana w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.5 RC2

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię katalogu FBBazy a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.11.5_RC2.exe – aktualizacja z dnia 07.07.2020 r.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.5 RC1

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię katalogu FBBazy a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.11.5_RC1.exe – aktualizacja z dnia 26.03.2020 r.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.4 RC2 build:…. baza: …..

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię katalogu FBBazy a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.11.4_RC2.exe – aktualizacja z dnia 10.02.2020 r.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.07.2019r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy  ściągnąć plik:

KlasBJB_2019_07 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.1 build:396  baza: 4.1.08

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię katalogu FBBazy a następnie pobrać plik:

BSTplusjb_upg_3.11.0_rc5.exe – aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 01.03.2019r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy  ściągnąć plik:

KlasBJB_2019_01 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.11.0 build: 391 baza: 4.0.7

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTplusJB_upg_3.11.0_rc2.exe – aktualizacja z dnia 06.02.2019 zawierająca uaktualnienie wydruku sprawozdania RB-28s zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 18 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.10.4 build: 385 baza: 4.0.2

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.10.4_RC5.exe – aktualizacja z dnia 14.09.2018 zawierająca uaktualnienie wydruku sprawozdania RB-30s.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 24.05.2018 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2018_05.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.10.2 build: 374 baza: 3.9.99

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.10.2_RC4a.exe – aktualizacja z dnia 10.04.2018 zawierająca zmianę wydruku sprawozdania RB-30s zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.10.2 build: 370 baza: 3.9.97

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.10.2.exe – aktualizacja z dnia 26.01.2018 zawierająca zmianę wydruku sprawozdania RB-50 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2017 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2017_07 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie , proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JB Plus to wersja 3.10.0 build: 3.5.4 baza: 3.9.93

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlusJB_upg_3.10.0.exe – aktualizacja do wersji 3.10.0 z dnia 21.03.2017 zawierająca zmianę pozycji sprawozdania RZiS zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 2 listopad 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.

Nowa wersja aktualizuje pozycje sprawozdania RZiS włącznie z wydrukiem, tak więc jeśli sprawozdanie RZiS za IV kwartał 2016 zostało stworzone na poprzedniej wersji programu, nie ma potrzeby tworzenia ich na nowo.


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 03.02.2017 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2017_02 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


 

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.01.2017 r. programu Budżet JB Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasBJB_2017_01 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.