Home > Cesarz – Aktualizacje

Cesarz – Aktualizacje

Wersja 0.43 z dn. 13.06.2019 zawiera poniższe zmiany:

 • BILS dostosowanie eksportu do bestii
 • BILS dostosowanie wydruku na formatce domyślnej

Wersja 0.42 z dn. 03.06.2019 zawiera poniższe zmiany:

 • Mapowanie i formatka do wydruku pełnego do BILS
 • Arkusz różnic (ArkWBJ / ArkWFJ) – funkcja wyboru adresata
 • w arkuszach wyłączeń dodanie zbiorczych sum (dla każdej kolumny) dla zwiększeń i zmniejszeń na funduszu na formatce
 • usprawnienie nadawania uprawnień dla jednostek
 • system uprawnień dla statusu „przyjęty”
 • usuwanie spr zatwierdzonego
 • uwzględnienie metody liczenia na FE dla arkusza korekt i wyłączeń (spr łączne i zbiorcze)
 • export pojedynczego sprawozdania do excela
 • rozszerzenie mechanizmu podgladu sprawozdania na BILS o podgląd jednostek wchodzących w sklad grupy i ich sprawozdań (niezależnie od istnienia spr łącznego)

 

Wersja 0.41.2 z dn. 25.04.2019 zawiera poniższe zmiany:

 • dostosowanie eksportu do Besta przy kwotach z minusem

 

Wersja 0.41 z dn. 23.04.2019 zawiera poniższe zmiany:

 • dostosowanie eksportu do Besta
 • dodanie nowej metody liczenia dla arkusza korekt i wyłączeń – sumowanie wszystkich kwot

 

Wersja 0.40 z dn. 17.04.2019 zawiera poniższe zmiany:

 • dostosowanie eksportu do systemu Bestia
 • optymalizacja czasu ładowania sprawozdań w sumowaniu arkuszy wyłączeń
 • drobne zmiany w wyglądzie wydruków łącznych i zbiorczych arkuszy korekt i wyłączeń
 • usprawnienie działania łącznych i zbiorczych arkuszy korekt i wyłączeń
 • zmiana tytułu sprawozdania przy id1_9 na formatce na „Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty”
 • zmiany na wydruku dla zestawienia zmian w funduszu jednostki dotyczące podpisów głównego księgowego i kierownika jednostki oraz dat
 • poprawa wydruku dla zestawienia zmian w funduszu umieszczenie podpisu pod tabelą
 • wprowadzenie łącznego arkusza korekt i wyłączeń dla bilansu jednostki
 • dodanie pola „wstęp” do IDO
 • wypełnienie standardowym spisem treści pola „Dodatkowe informacje i objaśnienia” w ID0 (informacja dodatkowa) przy inicjalizacji sprawozdania
 • dodanie informacji w formie pop up przy zapisywaniu uprawnień użytkownika
 • opcja dodania i usuwania adresata przy wydruku sprawozdań
 • drukowania do jednego pdf wielu sprawozdań ID

 

Wersja 0.39 z dn. 20.03.2019 zawiera poniższe zmiany:

 • wprowadzenie bilansu spółki
 • włączenie automatycznej weryfikacji przed zatwierdzeniem sprawozdania
 • wybór adresata do druku sprawozdania
 • poprawiony wydruk arkusza wyłączeń dla RZiS
 • poprawiony wydruk arkusza wyłączeń dla FJ
 • rozszerzenie informacji dodatkowej o wiersz podsumowań w załącznikach 1.4 i 1.5
 • zmiana napisu na przycisku – zamiast „Anuluj” wprowadzono „Zamknij”
 • oznaczenie numeru wersji na stronie głównej
 • dodanie regół kontroli dla informacji dodatkowej
 • poprawiony wydruk BilJ (wyłączenie drukowania uwag)
 • dodanie na wydrukach arkuszy korekt i wyłączeń wiersza z wyjaśnieniami przy sprawozdaniach arkusz wyłączeń bilnasu jednostki, arkusz wyłączeń funduszu jednostki, arkusz wyłaczeń RZiS oraz przy informacji dodatkowej ID1_1
 • poprawka wyglądu do arkusz wyłączeń bilnasu jednostki (informacja o jednostce)
 • zmiana nazwy sprawozdania z „arkusz wyłączeń do budżetu skonsolidowanego” na „Arkusz wyłączeń do bilansu skonsolidowanego”
 • poprawa wyglądu wydruku dla RZiS (pole Regon)
 • modyfikacja pozycji BILB