Home > Budżet JST Plus – Instrukcje > Budżet JST Plus – Aktualizacje

Budżet JST Plus – Aktualizacje

Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.6

W celu zaktualizowania Eksportu do Bestia należy pobrać plik:

EksportBestia.exe – aktualizacja z dnia 23.11.2021 r. wprowadza zmiany wynikające z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r . – eksport do systemu Bestia sprawozdania RB-UZ obowiązującego za IV kw. b.r.

Po pobraniu EksportBestia.exe, plik należy wkleić do katalogu JSTPlus w miejscu instalacji programu.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 24.09.2021 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy  ściągnąć plik:

KlasB_2021_09.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.6

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.11.6 – aktualizacja z dnia 24.05.2021 r. wprowadza zmiany wynikające z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r . – eksport do systemu Bestia.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.6

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.11.6 – aktualizacja z dnia 07.04.2021 r. wprowadza zmiany wynikające z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.5

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

KlasB_2020_07 – aktualizacja z dnia 08.02.2021 r. wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.5 

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.11.5_RC4.exe – aktualizacja z dnia 05.11.2020 r. przygotowana w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.5 RC2

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.11.5_RC2.exe– aktualizacja z dnia 07.07.2020 r. przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.5 RC1

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

Bstplus_upg_3.11.5_rc1.exe– aktualizacja z dnia 26.03.2020 r. przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.4 RC2

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

Bstplus_upg_3.11.4_rc2.exe– aktualizacja z dnia 10.02.2020 r. przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.11.4 

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

Bstplus_upg_3.11.0_rc2.exe- aktualizacja z dnia 07.02.2020 r. przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Uwaga! Poniższe aktualizacje TYLKO DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Urząd, Powiat itp.

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.07.2019r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy  ściągnąć plik:

KlasB_2019_07.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja Budżet JST to wersja 3.11.0 build: 300 baza: 4.1.08

UWAGA !!! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy sprawdzić dotychczasową wersję programu.

W przypadku posiadania wersji programu z literą „p” należy przesłać bazę (katalog Dane) na adres baza@doskomp.pl w celu zmiany konfiguracji programu.

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

Bstplus_upg_3.11.0_rc5.exe– aktualizacja z dnia 08.03.2019 r. przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 01.03.2019r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy  ściągnąć plik:

KlasB_2019_01.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja Budżet JST to wersja 3.11.0 build: 299 baza: 4.0.91

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.11.0.exe– aktualizacja z dnia 21.02.2019 zawierająca uaktualnienie wydruku sprawozdania RB-28s zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 18 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Uwaga! Aktualizacja dotyczy wydruku części JB i JST, nie dotyczy z kolei konsolidacji sprawozdań RB-28s, gdzie plan jest rozpisywany na grupy. Klienci, którzy używają ww. plan z  rozpisywaniem na grupy proszeni są o indywidualny kontakt z Biurem Obsługi Klienta email: plus@doskomp.lodz.pl tel. 42 683-26-73/75

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja Budżet JST to wersja 3.11.0 build: 390 baza: 4.0.7

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.11.0_rc2.exe– aktualizacja z dnia 07.02.2019 zawierająca uaktualnienie wydruku sprawozdania RB-28s zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 18 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Uwaga! Aktualizacja dotyczy wydruku wyłącznie w części JBPlus

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.4 build: 293 baza: 4.0.2

UWAGA! Jeśli posiadają Państwo wersję programu z literą „p” prosimy przed wykonaniem aktualizacji skontaktować się z Działem Obsługi Klienta tel.: 42/683-26-75 e-mail: plus@doskomp.lodz.pl

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.4_RC4.exe – aktualizacja z dnia 17.08.2018 zawierająca poprawki do sprawozdań RB-NDS oraz RB-30s.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.

 


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 24.05.2018 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2018_05.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.3 build: 286 baza: 3.9.98

 

UWAGA! Jeśli posiadają Państwo wersję programu z literą „p” prosimy przed wykonaniem aktualizacji skontaktować się z Działem Obsługi Klienta tel.: 42/683-26-75 e-mail: plus@doskomp.lodz.pl

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu FBBazy, a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.3.exe – aktualizacja z dnia 25.04.2018 zawierająca zmianę sprawozdania RB-NDS oraz RB-30s zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.

 

UWAGA! Podczas wysyłki sprawozdań do systemu Bestia należy w ustawieniach modułu Eksport Bestia zaznaczyć parametr – Eksport bez dodatkowych pól w formacie Bestii.

 


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.2 build: 276 baza: 3.9.97

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.2.exe – aktualizacja z dnia 26.01.2018 zawierająca zmianę wydruku sprawozdania RB-50 zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_07 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie , proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora.


Aktualna wersja oprogramowania Budżet JST Plus to wersja 3.10.0 build: 2.6.9 baza: 3.9.93

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

BSTPlus_upg_3.10.0_rc2.exe – aktualizacja do wersji 3.10.0 z dnia 24.03.2017 zawierająca zmianę pozycji sprawozdania RZiS zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dn. 2 listopad 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora aktualizacji, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.

Nowa wersja aktualizuje pozycje sprawozdania RZiS włącznie z wydrukiem, tak więc jeśli sprawozdanie RZiS za IV kwartał 2016 zostało stworzone na poprzedniej wersji programu, nie ma potrzeby tworzenia ich na nowo.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 03.02.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_02 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.01.2017 r. programu Budżet JST Plus

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową katalogu Dane (np. za pomocą skrótu „Pakuj dane” na pulpicie) lub katalogu FBBazy (w zależności od rodzaju bazy danych), a następnie pobrać plik:

KlasB_2017_01 – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej wg Rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Po pobraniu pliku przy zamkniętym programie, proszę uruchomić plik i postępować zgodnie ze wskazówkami aktualizatora, klikając przycisk „Dalej”, a na końcu „Instaluj”.