Home > Zaangażowanie – Aktualizacje

Zaangażowanie – Aktualizacje

Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST – wersja 1.122. baza 80 – CRU 

Aktualna wersja modułu Zaangażowanie zawiera zmiany wynikające z ustawy z dnia 17 września 2021 r. – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw –                    art. 6. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) dotyczącego prowadzenia i udostępniania przez jednostki sektora finansów publicznych rejestru umów.

 

W celu udostępnienia aktualizacji programu prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta:

e-mail: plus@doskomp.lodz.pl

tel.: 538-814-419, 538-814-417, 506-398-447, 507-092-034