Home > Plan B Wieloletnia Prognoza Finansowa – Aktualizacje

Plan B Wieloletnia Prognoza Finansowa – Aktualizacje

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 24.05.2018r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2018_05.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji budżetowej systemu PlanB wymagane jest zainstalowanie Firebirda w wersji 2.5 oraz konwersja bazy danych


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2017r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie „Pakuj Dane”, a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2017_07a.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.