Home > Planowanie Budżetu – Aktualizacje

Planowanie Budżetu – Aktualizacje

Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 12.10.2023 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2023_09.1.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji budżetowej systemu PlanB wymagane jest zainstalowanie Firebirda w wersji 2.5 oraz konwersja bazy danych


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 31.08.2022 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2022_08.1.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji budżetowej systemu PlanB wymagane jest zainstalowanie Firebirda w wersji 2.5 oraz konwersja bazy danych


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 10.09.2021 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2021_09.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji budżetowej systemu PlanB wymagane jest zainstalowanie Firebirda w wersji 2.5 oraz konwersja bazy danych


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.09.2020 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2020_08.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji budżetowej systemu PlanB wymagane jest zainstalowanie Firebirda w wersji 2.5 oraz konwersja bazy danych


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 16.07.2019 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2019_07.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji budżetowej systemu PlanB wymagane jest zainstalowanie Firebirda w wersji 2.5 oraz konwersja bazy danych


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.02.2019 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2019_01.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji budżetowej systemu PlanB wymagane jest zainstalowanie Firebirda w wersji 2.5 oraz konwersja bazy danych


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 05.11.2018 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2018_10.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 24.05.2018 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2018_05.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uwaga: W celu prawidłowego przeprowadzenia aktualizacji klasyfikacji budżetowej systemu PlanB wymagane jest zainstalowanie Firebirda w wersji 2.5 oraz konwersja bazy danych


Aktualizacja słowników klasyfikacji budżetowej z dnia 25.07.2017 r. programu Planowanie i Realizacja Budżetu

W celu zaktualizowania programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych przy pomocy skrótu na pulpicie „Pakuj Dane”, a następnie ściągnąć plik:

PlanB_KlasB_2017_07a.exe – aktualizacja wprowadza zmiany w klasyfikacji budżetowej według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.